Meyil deneyi yapmak üzere güvertesine 15 tonluk bir ağırlık konan gemide deplasman 3150 ton oluyor. Bu ağırlık enine doğrultuda 10 m hareket ettirildiğinde 8 m boyundaki bir şarkaç, 0,28 m sapma yaptığına göre meyil açısını bulunuz

Soru 18

Meyil deneyi yapmak üzere güvertesine 15 tonluk bir ağırlık konan gemide deplasman 3150 ton oluyor. Bu ağırlık enine doğrultuda 10 m hareket ettirildiğinde 8 m boyundaki bir şarkaç, 0,28 m sapma yaptığına göre meyil açısını bulunuz.

cevap seçenekleri

a) 4°
b) 3°
c) 2°
d) 5°
e) 1°

Görselde, bir fizik probleminin sorulduğu bir sınav sorusu ve bu sorunun altında da cevap seçenekleri görülmektedir. Soru geminin eğim açısını bulmayı amaçlayan bir denizcilik ile ilgili matematiksel bir problemi içermektedir.

Tan^0 = \frac{\text{Sapma miktarı}}{\text{Sarkaç boyu}} = \frac{0,28}{8} = 0.035 \text{ Tan}^{-1} = 2^0