Dikmeler arası boyu 100 m olan bir geminin yüzme merkezi (F) gemi vasatından 2 m baş tarafındadır. Yük transferinden sonra gemide 50 cm başa trim değişikliği olmuştur. Geminin transferden sonra baş draftı ne kadar artmıştır?

Soru 17

Dikmeler arası boyu 100 m olan bir geminin yüzme merkezi (F) gemi vasatından 2 m baş tarafındadır. Yük transferinden sonra gemide 50 cm başa trim değişikliği olmuştur. Geminin transferden sonra baş draftı ne kadar artmıştır?

cevap seçenekleri
a) 24 cm
b) 23 cm
c) 26 cm
d) 25 cm


Resim, bir matematiksel soru içeren bir test kağıdının fotoğrafını göstermektedir. Soru, bir geminin yukarıdan görünümüyle ilgili trim (yükün düzgün bir şekilde dağılımı sonucu geminin su kesiminde oluşan değişiklik) değişikliğini hesaplamayı gerektiriyor ve cevaplar da santimetre cinsinden verilmiş. Resim üzerinde görülen metin, yukarıda yazı olarak verilmiştir. Sorunun çözümü, geminin uzunluğunun yanı sıra geminin yüzme merkezinin ve yük transfer etkisinin düşünülerek yapılması gereken bir denge ve orantı problemidir. Cevap şıkları, sorunun muhtemel cevaplarını sunmaktadır.