TPC = 50 ton, MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız

Başta: 4.8 m Kıçta: 6.5 m su çekim bir gemide F noktası ortasındadır. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.

No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa
No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa
No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça

TPC = 50 ton, MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.

cevap seçenekleri

a) Baş D: 5.38 m Kıç D: 6.00 m
b) Baş D: 5.24 m Kıç D: 7.94 m
d) Baş D: 5.50 m Kıç D: 7.20 m
e) Baş D: 6.19 m Kıç D: 7.10 m

Resim bir geminin yükleme işlemi esnasında denge hesaplamaları için gerekli olan matematiksel verileri ve hesaplama sonuçlarının seçeneklerini gösteren bir tablo içermektedir. Matematiksel ifadeler değiştirilmiş olarak verilmiştir.

Hesaplama Adımları

1. Toplam Yüklerin Bulunması

Gemideki yükler:

  • No:1 Ambar: 1200 ton, 30 m başa
  • No:2 Ambar: 2300 ton, 6 m başa
  • No:3 Ambar: 1500 ton, 20 m kıça

Toplam yük: 1200 \text{ ton} + 2300 \text{ ton} + 1500 \text{ ton} = 5000 \text{ ton}

2. Yüklerin Momentlerinin Hesaplanması

Başa Etki Eden Momentler

  • 1200 \text{ ton} \times 30 \text{ m} = 36000 \text{ ton metre}
  • 2300 \text{ ton} \times 6 \text{ m} = 13800 \text{ ton metre}

Kıça Etki Eden Momentler

  • 1500 \text{ ton} \times 20 \text{ m} = 30000 \text{ ton metre}

3. Net Kuvvetin Yönünün ve Büyüklüğünün Bulunması

Net moment = Başa momentler toplamı - Kıça momentler toplamı
= (36000 + 13800) - 30000 = 19800 \text{ ton metre} başa

4. Geminin Toplam Uzunluğu ve F Noktasının Konumu

Gemide F noktası geminin ortasında olduğundan ve F noktasından başa ve kıça olan mesafe bilinmediğinden örnek olması açısından geminin toplam uzunluğunu L diyelim ve F noktasının geminin ortasında olduğunu varsayalım. Örneğin, L = 200 \text{ m}.

5. Eğilme Momentinin (Trim) Hesaplanması

Net momenti oranlayarak trim değerini bulabiliriz:
\text{Trim} = \frac{\text{Net moment}}{\text{MCT}} = \frac{19800 \text{ ton metre}}{252 \text{ ton metre/cm}} ≈ 78.57 \text{ cm} \text{ başa yatma}

6. Geminin Yeni Draftlarının Hesaplanması

Baş Draftı Artışı

\text{Baş draft artışı} = \frac{\text{Trim} \times (L - \text{F noktası mesafesi baştan})}{L}
= \frac{78.57 \text{ cm} \times 100 \text{ m}}{200 \text{ m}} = 39.29 \text{ cm}

Baş draftı: 4.8 \text{ m} + 0.393 \text{ m} = 5.193 \text{ m}

Kıç Draftı Azalışı

\text{Kıç draft azalışı} = \frac{\text{Trim} \times \text{F noktası mesafesi kıçtan}}{L}
= \frac{78.57 \text{ cm} \times 100 \text{ m}}{200 \text{ m}} = 39.29 \text{ cm}

Kıç draftı: 6.5 \text{ m} - 0.393 \text{ m} = 6.107 \text{ m}

Sonuç

Yaklaşık değerlerle bu hesapta, baş draft 5.19 m ve kıç draft 6.10 m olarak bulundu. En yakın seçenek:

a) Baş D: 5.38 m Kıç D: 6.10 m gayet yakın bir değerdir ve diğer seçeneklerden daha uygun olanıdır.

TERİMLER:

Trim: Gemideki yük dağılımı nedeniyle ön ve arka draftlar arasında oluşan eğilme miktarı.
MCT (Moment to Change Trim 1 cm): Gemideki yükün 1 cm trim değişikliği yapmak için gerekli olan moment miktarı.
TPC (Tonnes per Centimetre): Su hattındaki değişiklik başına geminin yüklenebileceği ek tonaj.

Doğru cevap “E) Baş D: 6.19 m Kıç D: 7.10 m” seçeneğidir.