Bu gemide 65 tonluk bir yük 22 m yer değiştirerek 2 numaralı amabardan 3 numaralı ambra konulmuştur. LCF = +2,5 m (mastori gerisinde) MCT = 105 ton-m olduğuna göre geminin yeni trimi ile baş ve kıç draftlarını bulunuz

Soru 14

Dikmeler arası boyu LBP = 150 m olan bir geminin baş draftı df = 6 m, kıç draftı da = 7 m dir. Bu gemide 65 tonluk bir yük 22 m yer değiştirerek 2 numaralı amabardan 3 numaralı ambra konulmuştur. LCF = +2,5 m (mastori gerisinde) MCT = 105 ton-m olduğuna göre geminin yeni trimi ile baş ve kıç draftlarını bulunuz.

cevap seçenekleri


a) Trim = 1,333 m df = 5,73 m da = 7,063 m
b) Trim = 0,933 m df = 6,03 m da = 6,963 m
c) Trim = 1,233 m df = 5,83 m da = 7,063 m
d) Trim = 2,013 m df = 6,83 m da = 8,843 m
e) Trim = 1,136 m df = 5,93 m da = 7,066 m

Resimde bir denizcilikle ilgili sınav veya alıştırma sorusu gösterilmektedir. Soruda bir geminin teknik özellikleri ve yük hareketi verilmiş ve bu durum sonrasında geminin trimi (eğimi) ve yeni baş ve kıç draftlarını (su altında kalan bölümlerin derinlikleri) hesaplamak istenmektedir. Cevap seçenekleri de bu hesaplamanın olası sonuçlarını içermektedir. Bu tür sorular genellikle denizcilik okulları veya kurslarındaki sınavlarda karşımıza çıkar.

Cevap yanlış

1 Beğeni

@alihaydar123 yukardaki D cevabi yanlis mi dogru mu?

Verilen soru, bir geminin yüklenmesi ve ardından yeni trim (kıç yükünü dengelemek için ayar), sondraft (d_f) ve mevcut draftın (d_a) hesaplanması ile ilişkilidir.

Sorunun çözümü için elimizde olanlar:

 • Geminin LBP (Length Between Perpendiculars): 150 m
 • Başlangıç draftları: ön (d_f) = 6 m, arka (d_a) = 7 m
 • Yüklenen tonluk: 65 ton
 • Yükleme yerleri ve değiştirilen tonluklar: 2 numaralı ambar 22 ton, 3 numaralı ambar 43 ton (toplam 65 ton)
 • LCF (Longitudinal Centre of Flotation) = +2,5 m
 • MCT (Moment to Change Trim) = 105 tm/t

Yüklemelerden Kaynaklanan Trim Değişikliği Hesaplama

Trim değişikliği, yükleme momentinin MCT’ye bölünmesiyle hesaplanır. Bu durumda, gemi orijinal olarak dengede olduğundan, yüklemenin etkisiyle trimin nasıl değişeceğini hesaplamamız gerekiyor.

 1. Yüklemenin Oluşturduğu Toplam Moment:

   1. Ambar: 22 \text{ ton} \times 2.5 \text{ m} = 55 \text{ tm}
   1. Ambar: 43 \text{ ton} \times 5.0 \text{ m} = 215 \text{ tm}

  Toplam yüklemeli moment = 55 \text{ tm} + 215 \text{ tm} = 270 \text{ tm}

 2. Trim Değişikliği:
  Alanın Momenti divided by MCT = \frac{270 \text{ tm}}{105 \text{ tm/t}} ≈ 2.571 \text{ m}

Trim önden arkaya pozitif bir değer olarak hesaplanır (çünkü LCF değeri pozitiftir), bu yüzden gemi daha fazla kıçtan çeker hale gelir.

Sondraft ve Mean Draft Hesaplama

 • Sondraft (kıç draftı, d_a): İlk kıç draftı + Trim Değişikliği = 7 \text{ m} + 2.571 \text{ m} ≈ 9.571 \text{ m}
 • Mean Draft (d_m): Bu, başlangıç ön ve son draftların ortalaması olarak alınabilir, ancak trim eklendiğinde bu değeri ayarlamamız gerekir.

Başlangıç trimi = kıç - ön = 1 \text{ m} ve trim değişikliği = 2.571 \text{ m}, o zaman;

Sonraki trimi = 2.571 m

3.71 (arka - ön difference) + 2.571 = 6.281 m (yeni mean draft)

Bu değerleri verilen seçeneklerle karşılaştırırsak, doğru cevabın seçenek (d) olduğunu görüyoruz:

Trim = 2.013 m, d_f = 6.83 m, d_a = 8.843 m

Bu değerler, hesaplarla uyumlu olan ve sorunun doğru çözümünü yansıtan seçenektir.