Cismin ivmesini bulunuz

Sonuçlar:

  1. Yukandaki şekilde yatay bir düzlem üzerindeki 2 kg kütleli bir cisme düzleme paralel olarak 10 N luk kuvvet etki etmektedir. Cismin ilk hızı 0 ve cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre cismin ivmesini bulunuz?
  • Seçenekler: a) 2, b) 6, c) 4, d) 3, e) 5
  1. Yukarıdaki şekilde yatay bir düzlem üzerindeki 2 kg kütleli bir cisme düzleme paralel olarak 10 N luk kuvvet etki etmektedir. Cismin ilk hızı 0 ve cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre cismin 4s sonraki hızını bulunuz?
  • Seçenekler: a) 2, b) 6, c) 4, d) 3, e) 5
  1. Yukandaki şekilde yatay bir düzlem üzerindeki 2 kg kütleli bir cisme düzleme paralel olarak 10 N luk kuvvet etki etmektedir. Cismin ilk hızı 0 ve cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre cismin 4s sonunda aldığı yolu bulunuz.
  • Seçenekler: a) 22, b) 26, c) 24, d) 23, e) 25
  1. Şekilde verilen alanın ağırlık merkezinin " x " koordinatını bulunuz?

  2. Şekilde verilen F1 kuvvetinin bileşenlerini bulunuz? (Sin60 - Cos30-0,87 ; Sin30 - Cos60-0,5)

  3. Yukarıdaki şekilde verilen kuvvetlerin bileşkesini bulunuz?

  • Seçenekler: a) 125, b) -174, c) 167, d) -135, e) 153