Düzgün çembersel hareket yapan cisim için çizgisel hız ve ipte oluşan gerilme hesaplamaları nasıl yapılır?

Kazanım: 12.1.1.3.

  • Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz etme.

    a) Yatay ve düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisimlere ait serbest cisim diyagramlarının çizilmesi sağlanır.

    b) Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme hesaplamaları yapılır. Not: Hesaplamalarda trigonometrik fonksiyonlar kullanılmaz.

Örnek Soru:

  1. Düşey düzlemde 1 m uzunluğundaki bir ipe bağlı olarak saat yönünde düzgün çembersel hareket yapan cisim aşağıdaki yörüngeyi izliyor. İpte oluşan gerilme, cisim K noktasından geçerken 30 N ve L noktasından geçerken 50 N olarak verilmiştir.

a) Cismin çizgisel hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?

b) Cisim M noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kaç N’dir? (g = 10 m/s²)