Yere çarpma hızı formülü nedir ve nasıl kullanılır?

Yere çarpma hızını hesaplamak için kullanılan formül nedir ve bu formülü nasıl uygulayabiliriz? Bir örnek formül kullanarak nasıl kullanıldığını gösterebilir misiniz?

Yere çarpma hızı formülü, cismin başlangıç hızı, yerçekimi ivmesi ve düşme mesafesi kullanılarak hesaplanır. Formül şu şekildedir:

V=\sqrt{2\times g\times h}

Burada:

 • V, yere çarpma hızını temsil eder.
 • g, yerçekimi ivmesini temsil eder (genellikle 9.8 m/s² olarak kabul edilir).
 • h, düşme mesafesini temsil eder.

Bu formülü uygulamak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

 1. Düşen cismin başlangıç hızı, yerçekimi ivmesi ve düşme mesafesini belirleyin. Başlangıç hızı genellikle 0’dır çünkü cisim düşerken hızlanmaz.

 2. Yere çarpma hızını hesaplamak için formüldeki değerleri yerine koyun.

 3. Elde edilen değeri hesaplayın ve uygun bir birimle ifade edin (genellikle metre/saniye olarak).

Örnek:
Cisim, 10 metreye kadar olan bir yükseklikten düşüyor ve yerçekimi ivmesi 9.8 m/s² ise yere çarpma hızını hesaplayalım.

Adım 1:
Başlangıç hızı (V0) = 0 m/s (cisim düştüğünde hızlanmaz)
Yerçekimi ivmesi (g) = 9.8 m/s²
Düşme mesafesi (h) = 10 m

Adım 2:

V=\sqrt{2\times 9.8\times 10}

Adım 3:

V=\sqrt{196}

V ≈ 14 m/s

Bu örnekte, cismin yere çarpma hızı yaklaşık olarak 14 m/s’dir.

TERİMLER:

 • Yere çarpma hızı: Cismin yere düştüğü anki hızıdır. Bu, cismin düştüğü mesafeye ve yerçekimi ivmesine bağlıdır.

Yere çarpma hızını hesaplamak için kullanılan temel formül, düşen bir cismin yere çarpmadan önceki hızını (bağıl hız) ve düşüş süresini içerir. Bu formül, serbest düşüş hareketi için geçerlidir ve hava direncini dikkate almaz. Yani, düşen cismin üzerinde hava direnci gibi dış etmenlerin etkisi yoksa bu formül kullanılabilir.

Yere çarpma hızı (v), başlangıç hızı (u), düşüş süresi (t) ve yerçekimi ivmesi (g) arasındaki ilişkiyi ifade eden formül şu şekildedir:

v = u + gt

Burada:

 • ( v ), yere çarpma hızını,
 • ( u ), başlangıç hızını (düşen cismin yere düşmeden önceki hızını),
 • ( g ), yerçekimi ivmesini (genellikle ( 9.8 \ m/s^2 ) olarak kabul edilir),
 • ( t ), düşüş süresini temsil eder.

Bu formülü kullanarak, cismin yere çarpma hızını hesaplayabilirsiniz. Başlangıç hızı ve düşüş süresini bilmek, bu formülü kullanmak için gereklidir. Formülü uygulamak için, bilinen değerleri formüle yerine koyarak çözebilirsiniz.