1. Ortalama hızı nedir? | 2. Aracın ivmesi kaç m/s²?

 1. Bir aracın t1 = 2 s ve t2 = 8 s aralığındaki konumları x1 = 4 m ve x2 = 22 m olduğuna göre ortalama hızı kaçtır?

 2. X ekseni boyunca ilerleyen bir sürücü t = 7 sn içinde hızını düzgün olarak 12 m / s ’ den 61 m / s ’ ye çıkardığına göre aracın ivmesi ne kadardır?

 1. Ortalama hızı bulmak için konum farkını zaman farkına böleriz.

İşlem:

 1. Konum farkı: Δx = x2 - x1 = 22 m - 4 m = 18 m
 2. Zaman farkı: Δt = t2 - t1 = 8 s - 2 s = 6 s
 3. Ortalama hızı: v = Δx / Δt = 18 m / 6 s = 3 m/s

Ortalama hız, bir cismin belirli bir zaman aralığında aldığı konum değişikliğinin, o zaman aralığına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

 1. Aracın ivmesi, hız değişiminin zamanla olan oranını temsil etmektedir. İvme, bir cismin hızının zamanla ne kadar değiştiğini gösterir. İvme, birim zamanda birim hızın değişimidir.

İşlem:

 1. Başlangıç hızı: v1 = 12 m/s
 2. Bitiş hızı: v2 = 61 m/s
 3. Zaman farkı: Δt = t = 7 s

Ivme, hız değişimini zamanla olan oran olarak tanımlandığından, ivme formülüyle ivmeyi hesaplayabiliriz:

ivme = (v2 - v1) / Δt = (61 m/s - 12 m/s) / 7 s = 7 m/s²

Ivme, bir cismin hızının zamanla ne kadar değiştiğini gösteren bir değerdir. Ivme pozitif ise hız artıyor, negatif ise hız azalıyor demektir.

TERİMLER:

 • Ortalama hız: Bir cismin belirli bir zaman aralığında aldığı konum değişikliğinin, o zaman aralığına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.
 • Ivme: Bir cismin hızındaki değişimin zamanla olan oranını temsil eder. Ivme, birim zamanda birim hızın değişimidir.