B = ( 5/2 1/4 ) ise B matrisine ait özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörleri elde ediniz

Screenshot_2

Soru 1-) (25 puan)

B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} ise B matrisine ait özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörleri elde ediniz.


Bu görüntü, bir matematik sorusu içermektedir. Soru, B adlı bir matrise ait özdeğerleri ve bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörleri bulmayı istemektedir.

Özdeğerler ve Özvektörler

Özdeğerlerin Hesaplanması

Bir matrisin özdeğerlerini bulmak için, öncelikle karakteristik polinomu hesaplamamız gerekir. Bu da şu şekilde yapılır:

\text{det}(B - \lambda I) = 0

Burada \lambda özdeğeri, I birim matris ve B ise verilen matristir. İlk adımda \lambda I matrisini buluruz:

\lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}

Şimdi B - \lambda I matrisini oluştururuz:

B - \lambda I = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix}

Bu matrisin determinantını sıfıra eşitleyip çözerek karakteristik polinomu buluruz:

\text{det}(B - \lambda I) = \left| \begin{pmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \right| = (5 - \lambda)(4 - \lambda) - (1 \cdot 2)

Bu denklemi sadeleştirirsek:

(5 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 = 20 - 5\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 2 = \lambda^2 - 9\lambda + 18

Karakteristik polinom:

\lambda^2 - 9\lambda + 18 = 0

Bu ikinci dereceden denklemi çözerek \lambda değerlerini bulalım:

\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{(-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 18}}{2 \cdot 1} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 72}}{2} = \frac{9 \pm 3}{2}

Buradan iki özdeğer elde ederiz:

\lambda_1 = \frac{9 + 3}{2} = 6
\lambda_2 = \frac{9 - 3}{2} = 3

Matris B'nin özdeğerleri 6 ve 3’tür.

Özvektörlerin Hesaplanması

Özdeğerler belirlendiğine göre, karşılık gelen özvektörleri bulmak için her bir özdeğerin \lambda yerine konularak çözülecek bir lineer denklem sistemi oluşturmalıyız.

\lambda_1 = 6 için özvektör

(B - 6I)v = 0

\begin{pmatrix} 5 - 6 & 2 \\ 1 & 4 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}

Bu lineer denklem sistemini çözersek:

-v_1 + 2v_2 = 0

Buradan v_1 = 2v_2 olduğunu görürüz. Dolayısıyla, \lambda_1 = 6 için özvektör v herhangi bir skaler k ile:

v = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}

\lambda_2 = 3 için özvektör

(B - 3I)v = 0

\begin{pmatrix} 5 - 3 & 2 \\ 1 & 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}

Bu lineer denklem sistemini çözersek:

2v_1 + 2v_2 = 0

Buradan v_1 = -v_2 olduğunu görürüz. Dolayısıyla, \lambda_2 = 3 için özvektör v herhangi bir skaler k ile:

v = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}

Özet

B matrisine ait özdeğerler ve özvektörler:

  • Özdeğerler: \lambda_1 = 6, \lambda_2 = 3
  • Özvektörler:
    • \lambda_1 = 6 için: v = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}
    • \lambda_2 = 3 için: v = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}

TERİMLER:

Karakteristik Polinom: Bir kare matrisin \lambda özdeğerlerine bağlı olarak oluşturulan determinantdır ve \text{det}(A - \lambda I) = 0 şeklindedir. Bu polinomun kökleri matrisin özdeğerlerini verir.

Özdeğer (Eigenvalue): Bir lineer dönüşümün ne kadar gerildiğini veya sıkıldığını ifade eden skalardır.

Özvektör (Eigenvector): Bir lineer dönüşüm sonucunda yalnızca skaler olarak değişen (yönünü değiştirmeyen) vektörlerdir.