A ve b noktaları arasındaki devrelerdeki eş değer direnci hesaplayın

123123123123123123123123123123

Soru

Calculate the equivalent resistances between the points a and b of the circuits given below

  • Direncin adı: R1, Değeri: 1Ω
  • Direncin adı: R2, Değeri: 3Ω

Cevap

  • Eş değer direnç (Req) = 4Ω

A ve B Noktaları Arasındaki Eşdeğer Direncin Hesaplanması

Eşdeğer direnç, basitçe, birbiriyle seri veya paralel bağlanmış bir grup direncin özdeş olabileceği tek bir direnci ifade eder. Bir devirde eşdeğer direnç hesaplama, elektrik akımının devreden nasıl geçeceğini anlamak ve analiz etmek için önemli bir kavramdır.

Bu durumda, iki direncimiz var: R1 değeri ve R2 değeri .

Seri ve Paralel Dirençlerin Eşdeğerini Hesaplama

Dirençlerin seri bağlandığı durumlarda, eşdeğer direncin değeri, tüm dirençlerin değerlerinin toplamına eşittir:

Req = R1 + R2 +...+ Rn

Paralel bağlantıda ise, eşdeğer direnç hesaplama biraz daha karmaşıktır:

1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn

Sorumuzdaki Eşdeğer Direncin Hesaplanması

Soru metninde, dirençlerin bağlantı şekli belirtilmemiş. Ancak, genellikle eğer belirtilmemişse, dirençlerin seri bağlandığı varsayılır. Bu durumda, eşdeğer direnç aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

Req = R1 + R2

Hesaplama

Req = 1Ω + 3Ω

Sonuç:

Req = 4Ω

Yani, A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnç 4Ω’dur.

TERİMLER:

Seri Bağlantı: Devrede elemanların ardışık olarak birbirine bağlanmasıdır. Seri bağlantıda tüm elemanlar aynı akımı taşır.

Paralel Bağlantı: Devrede elemanların aynı potansiyele sahip iki nokta arasına bağlanmasıdır. Paralel bağlantıda tüm elemanlar aynı gerilimi yaşar.

Direnç: Elektrik devresindeki enerji akışını kısıtlayan ya da zorlaştıran devre elemanıdır. Birimi ‘ohm’ (Ω) olarak ifade edilir.

Eşdeğer Direnç (Req): Dirençlerin belirli bir şekilde bağlanması sonucunda oluşan ve bu dirençlerin toplam etkisini gösteren dirençtir.