4. Şekil 3.2'deki devrede, (a) A-B uçlarına göre Thévenin ve Norton eşdeğer devrelerini elde ediniz

  1. Şekil 3.2’deki devrede, (a) A-B uçlarına göre Thévenin ve Norton eşdeğer devrelerini elde ediniz.

R1 = 680Ω
R2 = 2.2KΩ
R3 = 1KΩ
R4 = 2.7KΩ
R5 = 330Ω

E = 9V

Şekil 3.2


Bu resim, bir elektrik devresi şemasını göstermektedir ve görünüşe göre bir eğitim malzemesinin parçasıdır. Devre, çeşitli dirençlerle (R1, R2, R3, R4, R5) birleştirilmiş ve bir pil (E) ile güçlendirilmiş. Soru, Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerini A-B noktalarına göre bulmayı istiyor.