Şekil 3.1'deki devrede A-B uçlarına göre, Thévenin ve Norton eşdeğerlerini nasıl elde edilir?

  1. Şekil 3.1’deki devrede A-B uçlarına göre, (a) Thévenin ve Norton eşdeğerlerini elde ediniz.
    R_2 = 12\Omega

R_1 = 4\Omega
A R_y B
R_4 = 8\Omega

E
9V +
J_1
2A

R_3
5\Omega

J_2
10A

Resimde, bir elektrik devre şeması gösterilmektedir. Devrede bir kaynak (E), dört direnç (R_1, R_2, R_3, R_4), iki akım kaynağı (J_1 ve J_2) ve A-B noktaları arasında bir yük (R_y) yer almaktadır. Metin, devre analizi yaparak Thévenin ve Norton eşdeğerlerinin nasıl bulunacağını sormaktadır.