İki doğrunun paralel olduğunda, sık bölenlerini nasıl bulabilirim?

13. Dik koordinat düzleminde verilen

5x+3y+2=0

(4a+2)x+6y+1=0

doğruları birbirine paralel olduğuna göre, a kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


14. Dik koordinat düzleminde verilen

2x-3y-6=0

ax-by-18=0

doğruları birbirine çakışık olduğuna göre, (a+b) toplamı kaçtır?

A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) 20

Soru 1

13. Dik koordinat düzleminde verilen

[5x+3y+2=0]

[(4a+2)x+6y+1=0]

doğruları birbirine paralel olduğuna göre, a kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Çözüm:

Paralel doğruların eğimleri eşittir. İlk doğrunun eğimi,

[\frac{-5}{3}]

İkinci doğrunun eğimi ise,

[\frac{-(4a+2)}{6}=\frac{-2a-1}{3}]

Bu iki eğim eşit olduğuna göre,

[\frac{-5}{3}=\frac{-2a-1}{3}]

[5=-2a-1]

[6=-2a]

[-3=a]

Cevap: a = -3

Soru 2

14. Dik koordinat düzleminde verilen

[2x-3y-6=0]

[ax-by-18=0]

doğruları birbirine çakışık olduğuna göre, (a+b) toplamı kaçtır?

A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) 20

Çözüm:

Çakışık doğruların eğimleri eşittir ve eğimleri sonsuzdur. Bu nedenle, her iki doğru da y eksenine paraleldir.

Y eksenine paralel olan doğruların denklemleri,

[y=k]

Şeklindedir.

İlk doğrunun denklemini bu şekilde yazarsak,

[-3y-6=0]

[y=-2]

İkinci doğrunun denklemini de bu şekilde yazarsak,

[ax-by-18=0]

[by=ax-18]

[y=\frac{ax-18}{b}]

Bu iki doğrunun çakışık olduğuna göre,

[-2=\frac{ax-18}{b}]

[b(-2)=ax-18]

[-2b=ax-18]

[2b=-ax+18]

[ax+2b=18]

Bu denklemde,

[a+b=\frac{18}{1}]

[a+b=18]

Cevap: a+b = 18

Cevaplar:

Soru 1: C
Soru 2: E