Koordinat Sistemi ve Geometri Soruları

1. ------X ------Y
\lol{0} \lol{0} \lol{0}
2. 4. 7.
Buna göre, X ile Y noktaları arasının koordinatları doğrudur?
A) 1 B) -1 C) -2 D) 2 E) 4

 1. Bir dik koordinat sisteminde (O) orijin noktası ve (P) noktası ile koordinat eksenleri arasındaki mesafe (5v) olduğuna göre, k noktasının yeri ne olabilir?
  A) XY çizgisinin sağ üst köşesi B) P noktasının karşısı
  C) X ekseninin sağında (10) birim D) X ekseninin altında
  E) O noktasının (12) birim ucu

 1. 10 cm’lik X ve Y doğrusunu (A) = 30 derece ve (B) = 60 derece açılarla kesen doğrunun uzunluğu nedir?
  A) \frac{Y}{sin\,A} B) Y\,son\,A C) \frac{X}{cos\,B} D) X\,son\,B E) 2X

 1. Çemberin içinde çapları eş bir çizgi, bir AB yarıçap olan bir çembere (O) orijin denirse, P çembersel bölgedir ve hangi çizgilere uzaklıkları aynı olur?
  A) Düz çizgilere, OP = r B) P noktasının dışına C) K noktalarının birleşik yayı D) Yarıçapta örneklere E) Çemberdeki 3 nokta

 1. Şekle göre (X, OZD) yanıltıcıdır ve diğeri (X,Y,Z) noktasında (X) veya (O) noktasıdır?

A) 1,2,3 birleşik çizgilerden gelir
B) K, L ve N birleşiğinden çıkar
C) (O) birleşik 0 olur
D) AB, CD ve EF diğerleri E) OZD (5) derece olur

---------------X —Y---
0O0
2 4 7

Buna göre, (O) noktasına daha yakın olan (PQ) noktası neresidir?
A) (3,1) B) (4,2) C) (0,0) D) (2,2) E) (1,2)

 1. 10 cm’lik doğrunun A= \frac{\sqrt{3}}{2} ve B=\frac{\sqrt{3}}{4} olan bir doğrultuda hareket etmesi halinde ne kadar maruz kalır?
  A) \sqrt{15} B) \sqrt{21} C) 3\sqrt{5} D) 2\sqrt{3) E) (\sqrt{2}+1)/(5)

 1. [AB] + [AC] ve (AD) şeklinde yazılabilir:
  B noktası diğer (CD) kesişimine uzak (X) olur
  A) AB+2CD B) AD C) AB=CD D) XY=CD E) (XY)(AD)

 1. Yukarıdaki şekilde (C) açısındaki (z) noktasının koordinat eksenli çakışıklığı nedir?
  A) 3X, 2\sqrt{7} B) 2,1\sqrt{9} C) 4\sqrt{2(3}\ D) 3,4 E) 1,2X

 1. ( …
  Matematik – 1
  BÖLÜM: ARAŞTIRMA

Yukarıdaki matematiksel ifadeler koordinat eksenleri ve doğrusal çizgilerle ilgili geometri sorularıdır.