Soruların hepsini çözebilir misin? Ucgen sorulari

soruların hepsini çözebilir misin?

Örnek 9:
[A]
[D]
[ B ]
[C]
[ m(ABD) = m(BCA) ]
[70^\circ]
[30^\circ ]
[m(BDC) = 30^\circ ]
[m(BDA) = 70^\circ ]
[m(CAB) = x]
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


Örnek 10:
[A ]
[F ]
[D]
[B]
[ 120^\circ ]
[110^\circ]
[C ]
[m(FBK) = m(KBE) ]
[ m(ACE) = 110^\circ]
[m(CAF) = 120^\circ ]
[m(ADK) = x]
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


Örnek 11:
[A ]
[a]
[b]
[ f ]
[E ]
[ m(DAB) = a]
[B ]
[ d ]
[m(ABE) = b]
[ F ]
[c]
[m(FCD) = c ]
[K ]
[m(CDA) =d]
[m(BEF) = e ]
[C ]
[e]
[m(EFC) = f ]
Yukarıdaki verilere göre, a + b + c + d + e + f toplamı kaç derecedir?


Örnek 12:
[D]
[A ]
[K]
[ 85^\circ ]
[E]
[m(DBC) = m(KFC)]
[m(BAC) = m(BFE) ]
[m(EFK) = 85^\circ]
[B]
[C ]
[F ]
[ m(DAC) = x ]
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


Örnek 13:
[A ]
[a]
[m(DAC)= a]
[b]
[B ]
[m(EBD)= b]
[ c]
[m(ACE) = c]
[e]
[D]
[m(CEB) = e]
[d]
[m(B DA)=d ]
[C ]
[(BDA)]
[m(CEB) = e]
[E]
[ Yukarıdaki verilere göre, a + b + c + d + e toplamı kaç derecedir?


Örnek 14:
[ A ]
[m(DAC) = 40^\circ ]
[ 40^\circ ]
[20^\circ ]

[ E ]
[m(EBD) = 20^\circ ]
[ 20^\circ ]
[ B]
[ 35^\circ \ ]
[D]
[m(ACE) = 35^\circ]
[ 135^\circ]
[ 45^\circ ]
[m(BDA) = 45^\circ ]
[ 35^\circ \ ]
[m(CEB) = x ]
[C ]
[35^\circ \ ]
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


Bu sayfanın konusu üçgen ve çokgenlerin açılarıyla ilgilidir. Sorular, verilen açı değerlerine göre bilinmeyen açıları bulmayı amaçlamaktadır.