"[AB0] kaç cm'dir?", "LM=x kaç cm'dir?" ve "X kaç m^2 dir?"

çözümlü lütfen

1992 ÖSS
Yg. Soru
A B C
B 7 D 13
6 12
B 0 YS

A) \frac{9}{2}
B) 3 \frac{1}{2}
C) 3
D) 4
E) 5 \frac{1}{2}

Yandaki ABC üçgeninde AB=6 cm, AC=13 cm, BC= yuvarlak sembol ile 13 cm, QC= yuvarlak sembol ile CAD, I=B ise [AB0] kaç cm’dir?

A) \frac{\pi}{2} B) \frac{\pi}{3} C) \frac{3\pi}{2} D) \frac{8\pi}{3} E) \frac{7\pi}{2}
Yandaki verilere göre LM=x kaç cm’dir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3
Yandaki verilere göre X kaç m^{2} dir?

Fotoğrafta, üç farklı geometri problemi ve çözümlerinin yapıldığı el yazısıyla yazılmış notlar görülmektedir. İlk problem bir üçgenle ilgili, ikincisi bir dik açılı üçgenin kenar uzunlukları hakkındadır ve üçüncü ise başka bir geometrik şeklin alanını bulmaya yöneliktir. Belirgin saat ve tarih bilgisi fotoğrafın sağ alt köşesinde yer almakta: “02/05/2024 21:24”. Her bir problemde cevap seçenekleri (A, B, C, D, E) bulunmakta ve sorulan her geometrik değer için ölçü birimi olarak santimetre veya metrekare kullanılmıştır. Her problemde, çözümlerden biri yuvarlak bir sembolle işaretlenerek doğru cevabın gösterildiği anlaşılmaktadır.

1 Beğeni