Yukarıdaki verilere göre, çevre (ABC) kaç cm'dir?

ABC ikizkenar üçgen, [DE] ⊥ [AC], |AB| = |AC|

|AB| + |EC| = 18 cm, m(ABC) = 2m(ADE)

Yukarıdaki verilere göre, çevre (ABC) kaç cm’dir?

A) 28 B) 32 C) 36 D) 45 E) 54


Görsel, bir geometri sorusunun ekran görüntüsünü içeriyor. Soru, bir eşkenar üçgenin çevresini bulmayı hedefliyor ve öğrencinin, verilen uzunluklar ve açı ilişkilerini kullanarak sonucu bulmasını bekliyor.