"ABC üçgeninin alanı kaç cm²?"

Geometri konusunda bir test sorusu verilmiştir.

ABC üçgeninde, m(ACB) = 45°, |AC| = 7√2 cm, BC = 12 cm ise A(ABC) kaç cm² dir?

Çözüm:

Yöntem 1:

ABC üçgeninde m(ACB) = 45° olduğuna göre, m(ABC) = 90° - 45° = 45° olur.

Bu durumda, ABC üçgeni bir dikdörtgen üçgendir.

Dikdörtgen üçgenin alanı,

A = (a * b) / 2

formülü ile hesaplanır.

Bu formülde, a ve b kenar uzunluklarıdır.

ABC üçgeninde,

a = AC = 7√2 cm
b = BC = 12 cm

olduğuna göre,

A = (7√2 * 12) / 2 = 42 cm²

olarak hesaplanır.

Cevap: A(ABC) = 42 cm²

Yöntem 2:

ABC üçgeninde, m(ACB) = 45° olduğuna göre,

AC / BC = tan(45°) = 1

olarak hesaplanır.

Bu durumda,

AC = BC = 12 cm

olduğuna göre,

A(ABC) = (BC² * sin(45°)) / 2 = (12² * √2 / 2) = 42 cm²

olarak hesaplanır.

Cevap: A(ABC) = 42 cm²