Aşağıdaki şekilde ABC ve EBD üçgenleri verilmiştir. |AB| = |EC|, |BD| = |BE| + |EC|, m(△ABC) = 60°, m(△EBD) = 50° ve m(△BDE) = 35° dir. Buna göre m(△BCA) = a kaç derecedir?

Aşağıdaki şekilde ABC ve EBD üçgenleri verilmiştir.

|AB| = |EC|, |BD| = |BE| + |EC|,

m(△ABC) = 60°, m(△EBD) = 50° ve m(△BDE) = 35° dir.

Buna göre m(△BCA) = a kaç derecedir?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 35