Yukarıdaki verilere göre, $\frac{EC}{BC}$ oranı kaçtır? A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{3}$

İleri Düzey

ABC üçgen, m(ABC) = m(DCE), |AD| = |DC|, |AE| = 6 cm
|EB| = 9 cm

Yukarıdaki verilere göre, \frac{EC}{BC} oranı kaçtır?

A) \frac{2}{3} B) \frac{3}{5} C) \frac{1}{2} D) \frac{2}{5} E) \frac{1}{3}


Bu resim, ileri seviyede matematik sorusu içeren bir test kitabından bir sayfayı göstermektedir. Resimde, bir üçgen üzerinde verilen değerler ve ilişkiler kullanılarak bir oran hesaplanması istenmektedir.