İki üçgenin açıları bilinen x kaç derecedir?

Aşağıdaki bilgi bir soru şeklinde sunulmuştur:

Soru: BA // LN , m ( ABE ) = m ( EBC ) , m ( NLF ) = m ( FLD ), m ( EKF ) = 132 ° , m ( CDL ) = 44 ° , m ( DCB ) olduğuna göre , m ( DCB ) = x kaç derecedir ?

A) 38
B) 40
C) 42
D) 44
E) 46

Burada “m(ABC)” şeklindeki ifadeler, A, B ve C’nin oluşturduğu açının ölçüsüne işaret eder. ‘//’ işareti paralellik anlamına gelir.