Karenin, AB kenarı x eksenİ ile çakışık ve alanı 25 br^2 olduğuna göre A köşesine karşılık gelen sıralı ikili aşağıdakilerden hangisidir?


  1. Bu testte 20 soru vardır.
  2. Cevaplarınızı cevap kağıdının “Matematik” testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.
  3. Aşağıdaki koordinat düzleminde C köşesi (-2, -2) noktası üzerinde olan bir ABCD karesi çizilmiştir.

Karenin, AB kenarı x ekseni ile çakışık ve alanı 25 br^2 olduğuna göre A köşesine karşılık gelen sıralı ikili aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-5, 0)
B) (0, -8)
C) (-3, 0)
D) (-7, 0)


Resimde, bir matematik sorusunun ve çoktan seçmeli cevap seçeneklerinin yer aldığı bir test kağıdı görülmektedir. Sorunun konusu, koordinat sistemi üzerinde belirli bir noktada başlayıp belirli bir alana sahip olan bir karenin köşelerini bulma üzerinedir. Resimde ayrıca, bu soruya ait koordinat sistemi içerisinde çizilmiş mavi renkli karenin ve kareye ait köşe noktalarının harflerle işaretlenmiş oluşu görülüyor.