Hızlı resimli soru sormat

17 .
a ve b birbirinden ve sıfırdan farklı gerçek sayılardır .

19 .

20 .

18 .

X

a

olduğuna göre , x aşağıdakilerden hangisine eşittir ? A ) - ab
B ) - a
C ) - b
D ) a
E ) ab

X + a =

2x 12 - X + 9
3
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) { -5 }
B ) { -3 ] C ) { 0 }
D ) { 2 } E ) Ø

X + 7
3

4
X + 1

  • b

0,02x -0,5 1 0,01x - 0,1 2

olduğuna göre , x kaçtır ? A ) 25 B ) 30

3x - 4 + 9

B ) 2

=

C ) 35

3
2
x + a x + 4

D ) 40

denkleminin köklerinden biri x = 1 olduğuna göre , a
kaçtır ?
A ) 1

C ) 3

E ) 45

D ) 4

E ) 5

21 .
a ve b birer gerçek sayı olmak üzere ,
( a + b ) x + 2x + 8 = 5x + 3a + 4b

eşitliğini sağlayan sonsuz sayıda x gerçek sayısı oldu ifadesinin değeri kaçtır ?
ğuna göre ,
A ) - 7
C ) - 5

22 .

b

B ) - 6

24 .

1
3
+
2 + 2x - 2 X +3 X + 1 X - 4 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) -3
B ) - 1
C ) 1
E ) 4

x + 2a a

olduğuna göre , x kaçtır ?
A ) – 1
B ) 1

23 .
a ve b birbirinden ve sıfırdan farklı gerçek sayılardır .

12

x - 2b 1 1 b ba

1+

C ) a

2
5 X + 1 1+ 4
olduğuna göre , x kaçtır ?
A ) - 9
B ) - 7

D ) - 4

C ) -5

1
15

+4

D ) 2

E ) - 3

D ) b

D ) -3

E ) a.b

E ) -1