(-2 küçüktür 3x + 2 bölü 5 küçük eşittir 4) x in alabileceği en büyük tam sayı değeri ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

-2<3x+\frac{2}{5}\le 4

(-2 küçüktür 3x + 2 bölü 5 küçük eşittir 4) x in alabileceği en büyük tam sayı değeri ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

Verilen eşitsizlik şu şekildedir:

-2 < 3x + \frac{2}{5} \leq 4

İlk olarak, eşitsizliği düzenleyerek çözelim:

-2 < 3x + \frac{2}{5} \leq 4

İlk olarak, her üç tarafı da 5 ile çarpmak iyi bir fikirdir:

-10 < 15x + 2 \leq 20

Şimdi, her üç tarafı da -2 ile artırarak:

-8 < 15x \leq 18

Son olarak, x’i izole ederek:

\frac{-8}{15} < x \leq \frac{18}{15}

Bu durumda, x’in alabileceği en büyük tam sayı değeri

\frac{18}{15}

'in altındaki en büyük tam sayıdır, yani 1’dir. Benzer şekilde, x’in alabileceği en küçük tam sayı değeri

\frac{-8}{15}

'in üstündeki en küçük tam sayıdır, yani -1’dir.

Bu durumda, en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerini toplarsak:

1 + (-1) = 0

Sonuç olarak, x’in alabileceği en büyük tam sayı değeri ve en küçük tam sayı değerleri toplamı 0’dır.