"Yevmiye kaydı hangi işleme ait? Açıklama, tutar ve hesaplar nedir?"

Soru:
Bu Yevmiye Kaydı Aşağıdaki İşlemlerden Hangisine Aittir ?

A) 100 Kasa Hesabından Para Çekilmesi
B) 120 Satıcılar Hesabına Para Yatırılması
C) 320 Satıcılar Hesabından Borç Para Alınması
D) 320 Satıcılar Hesabına Bankadan Havale Yapılması
E) 320 Satıcılar Hesabına Olan Borcun Ödenmesi

Açıklama Tutar: Borçlu Tutar: Alacaklı
320 Satıcılar Hesabı 30.000
100 Kasa Hesabı 30.000
100.01 TL kasası
Toplam 30.000 30.000

Not: Sorudaki kontekst, finans ve muhasebe konularındadır. Her biri farklı işlemlerle ilgili olan seçenekler sunulmuştur. Kullanıcıların, yevmiye defteri kaydındaki borçlu ve alacaklı hesaplar ile toplam tutarı dikkate alarak hangi işlem olduğunu belirlemesi beklenmektedir.

Yevmiye kaydının hangi işleme ait olduğunu belirlemek için öncelikle verilen hesapları ve tutarları dikkate almalıyız.

Verilen bilgilere göre, kaydın ait olabileceği seçeneklere bakalım:

A) 100 Kasa Hesabından Para Çekilmesi: Bu seçenekte verilen bilgilere göre kasa hesabının borçlu olması gerektiği belirtilmiş. Ancak verilen bilgilere göre kasa hesabının alacaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu seçenek doğru değil.

B) 120 Satıcılar Hesabına Para Yatırılması: Bu seçenekte verilen bilgilere göre satıcılar hesabının alacaklı olması gerektiği belirtilmiş. Ancak verilen bilgilere göre satıcılar hesabının borçlu olduğunu görüyoruz. Bu seçenek de doğru değil.

C) 320 Satıcılar Hesabından Borç Para Alınması: Bu seçenekte verilen bilgilere göre satıcılar hesabının alacaklı olması gerektiği belirtilmiş ve bu hesaptan 30.000 birimlik bir tutar alındığı görülüyor. Dolayısıyla bu seçenek doğru olabilir.

D) 320 Satıcılar Hesabına Bankadan Havale Yapılması: Bu seçenekte verilen bilgilere göre satıcılar hesabının alacaklı olması gerektiği belirtilmiş. Ancak verilen bilgilere göre satıcılar hesabının borçlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu seçenek doğru değil.

E) 320 Satıcılar Hesabına Olan Borcun Ödenmesi: Bu seçenekte verilen bilgilere göre satıcılar hesabının borçlu olması gerektiği belirtilmiş ve bu hesaba 30.000 birimlik bir tutar ödendiği görülüyor. Dolayısıyla bu seçenek doğru olabilir.

Sonuç olarak, yevmiye kaydının hangi işleme ait olduğunu belirlemek için verilen bilgilere bakarak C ve E seçeneklerini değerlendirebiliriz.

Yevmiye kaydı C seçeneğine aittir çünkü verilere göre 320 Satıcılar Hesabından borç alınmıştır.