320 satıcılar hesabı nedir ve bu hesap ne amaçla kullanılır?

Muhasebe işlemlerinde kullanılan 320 satıcılar hesabı, işletmelerin finansal kayıtlarında önemli bir yer tutar. Bu hesap tam olarak neyi ifade eder? Hangi tür işlemler bu hesapta yer alır ve işletmeler bu hesabı hangi amaçlarla kullanırlar? Detaylı olarak açıklayabilir misiniz?

320 Satıcılar Hesabı Nedir?

320 Satıcılar Hesabı, işletmelerin muhasebe sisteminde yardımcı hesap olarak kullanılan ve ticari faaliyetlerdeki borçlanmaları kayıt altına almak amacıyla düzenlenen bir hesap grubudur.

Tanım ve Genel Amaç

320 Satıcılar Hesabı, işletmenin mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlarını muhasebeleştirmek amacıyla kullanılır. Genellikle işletme, tedarikçilerden mal veya hizmet satın aldığında oluşan borçlar bu hesapta takip edilir. Bu hesap, ticari borçların düzenli bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar ve işletmenin finansal durumunu değerlendirmek için önemli bir bilgi kaynağıdır.

İşlemler

320 Satıcılar Hesabı’nda genellikle şu tür işlemler yer alır:

 • Mal ve Hizmet Alımları: Tedarikçilerden yapılan alımlar sonucunda oluşan borçlar.
 • Fatura Girişleri: Alınan mal ve hizmetlerle ilgili tedarikçiden gelen faturaların kayıt altına alınması.
 • Ödemeler: Tedarikçilere yapılan ödemelerin bu hesaptan düşülmesi.
 • İskontolar ve İndirimler: Tedarikçilerden alınan mal ve hizmetlerde sağlanan iskonto ve indirimlerin muhasebeleştirilmesi.

Kullanım Amaçları

320 Satıcılar Hesabı, işletmelerde çeşitli amaçlarla kullanılır:

 1. Borç Yönetimi: Bu hesap, işletmenin kısa vadeli ticari borçlarını yönetmesine yardımcı olur.
 2. Nakit Akışı Yönetimi: İşletme nakit akışını daha iyi kontrol edebilir ve tedarikçilere olan borçlarını takip edebilir.
 3. Finansal Analiz: İşletmenin finansal durumunu analiz ederken, borçların ne kadar olduğunu görebilmek için kullanılır.
 4. Bütçeleme ve Planlama: Gelecek dönemlerde yapılacak ödemelerin planlanmasını sağlar.
 5. Denetim: İç ve dış denetimlerde işletmenin ticari borçlarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.

Muhasebe Kayıtları

320 Satıcılar Hesabı’na ait muhasebe kayıtları şu şekilde olabilir:

Mal ve Hizmet Alımı Kaydı

-----------------------------------------------
 Hesap Adı              | Borç | Alacak
-----------------------------------------------
153 Ticari Mallar          |  XXX |     
320 Satıcılar            |     |  XXX 
-----------------------------------------------

Bu kayıtta, işletme tedarikçiden mal aldığında 153 Ticari Mallar hesabına borç yazılır ve 320 Satıcılar hesabına alacak kaydedilir.

Ödeme Kaydı

-----------------------------------------------
 Hesap Adı              | Borç | Alacak
-----------------------------------------------
320 Satıcılar            |  XXX |     
102 Bankalar             |     |  XXX 
-----------------------------------------------

Bu kayıtta, işletme tedarikçiye ödeme yaptığında 320 Satıcılar hesabına borç yazılır ve 102 Bankalar hesabına alacak kaydedilir.

İskonto Kaydı

-----------------------------------------------
 Hesap Adı              | Borç | Alacak
-----------------------------------------------
320 Satıcılar            |  XXX |     
602 Diğer Gelirler          |     |  XXX 
-----------------------------------------------

Bu kayıtta, tedarikçiden iskonto alındığında 320 Satıcılar hesabına borç yazılır ve 602 Diğer Gelirler hesabına alacak kaydedilir.

Diğer İlgili Hesaplar

 • 107 Diğer Alacaklar: İşletmenin diğer alacaklarını göstermek için kullanılır.
 • 302 Uzun Vadeli Borçlar: Uzun vadeli borçların kayıt altına alındığı hesaptır.
 • 730 Satış Giderleri: Satışlarla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır.

TERİMLER:

Muhasebe: İşletmelerin mali işlemlerini sistemli bir şekilde kaydeden, sınıflandıran ve raporlayan bir bilim dalıdır.
Fatura: Satıcı tarafından alıcıya yapılan mal ve hizmet satışlarını göstermek amacıyla düzenlenen belge.
Borç ve Alacak: Muhasebe hesaplarının işlemleri göstermede kullanılan iki temel unsurdur; borç “+” (aktif) ve alacak “-” (pasif) tarafını temsil eder.