Bir firmanın yada şirketin gelir tablosunu nasıl hazırlarım?

Bildiğiniz gibi bir gelir tablosu, bir firmanın belirli bir dönemdeki gelirlerini ve giderlerini gösterir. Çalışmış olduğum işletmenin gelir tablosunu hazırlama görevi bana verildi. Ancak finans ve muhasebe konusunda pek bir deneyimim yok. Konuyla ilgili adım adım ne yapmam gerekiyor? Bir gelir tablosu hazırlamak için hangi bilgileri toplamam gerekiyor? Herhangi bir örnek veya şablon var mıdır? Ve bunları nasıl uygularım?

Gelir Tablosu Oluşturma Adımları

Bir gelir tablosu, şirketinizin belirli bir dönem boyunca ne kadar kazandığını ve ne kadar harcadığını gösterir. Çoğu gelir tablosu, genel olarak kâr ve zarar hesabı olarak da adlandırılır, çünkü satışlarınızdan (gelirleriniz) maliyetlerinizi (giderleriniz) çıkarır ve sonuçta elde edilen net kârı ya da zararı gösterir. Aşağıda, bir gelir tablosunu adım adım nasıl oluşturacağınızı bulacaksınız.

1. Geliri Belirleyin

Gelir tablosunun en üstünde, şirketin genel gelirini belirtin. Bu genellikle satılan malların veya hizmetlerin toplam değeri olarak ifade edilir. Bu, brüt gelir olarak bilinir ve işletmenizin belirli bir dönemde sattığı mal veya hizmetlerin toplam değerini ifade eder.

2. Satılan Malların Maliyetini (COGS) Çıkarın

Brüt gelirin hemen altında, Satılan Malların Maliyetini (COGS) belirtin. Bu, mal veya hizmetlerin üretilmesi ve satılması için gereken doğrudan maliyetleri içerir. Bu değeri brüt gelirden çıkarın ve bu, brüt kârınızı (veya brüt gelirinizi) verir.

3. İşletme Giderlerini Listeyin ve Çıkarın

İşletme giderleri, mal veya hizmeti üretmek veya satmak için doğrudan gerekmeyen ancak işletmenin günlük operasyonlarının bir parçası olan maliyetleri ifade eder. Bu genellikle kira, maaşlar, pazarlama, araştırma ve geliştirme maliyetleri gibi postaları içerir. Bu giderleri brüt kârdan çıkarın ve bu size işletme kârını verir.

4. Diğer Gelir ve Giderleri Dahil Edin

Diğer gelir ve giderler, faiz geliri veya masrafları ve vergiler gibi işletme faaliyetine doğrudan katılmayan ancak finansal durumu etkileyen muhtelif kalemleri içerir.

5. Net Kazancı Hesaplayın

Tüm bu adımları takiben, net kârı veya zararınızı hesaplamaya hazırsınız. Bunu, işletme kârınızdan veya zararınızdan diğer gelirler ve giderleri çıkartarak yapabilirsiniz.

TERİMLER:

Brüt gelir: İşletmenin belirli bir dönemde sattığı mal veya hizmetlerin toplam değerini ifade eder.

Satılan Malların Maliyeti (COGS): Mal veya hizmetlerin üretilmesi ve satılması için gereken doğrudan maliyetleri ifade eder.

Brüt kâr: Brüt gelirin maliyetler çıkarıldıktan sonraki hali.

İşletme Giderleri: İşletmenin günlük operasyonlarını yürütmek için gereken genel maliyetler.

İşletme Kârı: İşletme giderlerinin brüt kârdan çıkarılmasıyla elde edilen miktar.

Net Kâr: İşletmenin gelirlerinin ve giderlerinin tümü göz önüne alındığında belirli bir dönemde elde edilen toplam kar.