Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK) hesaplama nasıl yapılır ve FAVÖK hesaplama formülü nedir?

Bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK) önemli bir finansal gösterge olarak gösterilmektedir. Ancak, FAVÖK’ü hesaplamanın doğru yöntemi konusunda emin değilim. Bu hesaplamanın nasıl yapıldığını ve FAVÖK hesaplama formülünün ne olduğunu bana açıklar mısınız? Bu hesaplama için hangi bilgilerin ve rakamların gerektiği konusunda da bilgi verebilir misiniz?

Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK) Nedir?

Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK), bir şirketin işletme performansını ve karlılığını ölçmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Bu değer, faiz, vergi, amortisman ve amortisman gibi finansman ve muhasebe faktörlerini dikkate almadan bir şirketin operasyonlarının ne kadar etkin olduğunu gösterir.

FAVÖK, bir şirketin genel karlılığını geliştirmek için hangi alanlara odaklanması gerektiğini belirlemesine yardımcı olabilir. Ayrıca, FAVÖK’ü hesaplamak, şirketlerin, işletme performanslarını ve karlılıklarını doğru bir şekilde ölçmeleri ve daha iyi stratejik kararlar vermesi için önemlidir.

FAVÖK Hesaplama Yöntemi ve Formülü

FAVÖK’in hesaplaması, genellikle şirketin gelir tablosu üzerinden gerçekleştirilir. İşte adım adım bir FAVÖK hesaplama örneği:

  1. İlk olarak, şirketin net satışlarına bakılır.

  2. Daha sonra, bunlardan işletme maliyetlerini (ham madde, işçilik vb.) çıkartırız. Burada çıkan sonuç brüt karı verir.

  3. Brüt kardan, işletme giderlerini (pazarlama, kiralama, genel ve idari giderler vb.) çıkartırız. Bu aşama sonunda ortaya çıkan değer işletme karı veya işletme faaliyet karıdır.

  4. İşletme karına, amortisman ve itfa giderleri eklenir. Çünkü FAVÖK, amortisman ve itfayı dışarıda bırakarak karlılığı ölçer.

Sonuç olarak, FAVÖK, brüt karın, giderler, amortisman ve itfa sonrası değerine denk gelir.

FAVÖK hesaplamak için genel formül aşağıdaki gibidir:

FAVÖK = İşletme Karı + Amortisman ve İtfa

Bu formül, bir şirkete operasyonel performansını ölçmek ve analiz etmek için bir temel sağlar.

Gerekli Bilgiler ve Rakamlar

FAVÖK hesaplaması için genellikle ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin net satışları veya toplam gelirleri
  • İşletme maliyetleri (ham madde, işçilik vb.)
  • İşletme giderleri (genel ve idari, pazarlama, kiralama vb.)
  • Amortisman ve itfa giderleri

Bu bilgiler genellikle bir şirketin gelir tablosunda bulunur ve genellikle bir şirket yöneticisi, muhasebe sorumlusu veya mali analist tarafından tespit edilir.

TERİMLER:

FAVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç): Faiz, vergi, amortisman ve itfa gibi finansman ve muhasebe faktörlerini dikkate almadan bir şirketin ne kadar kar elde ettiğini gösteren bir finansal metrik.

Amortisman: Bir şirketin varlıklarının zaman içinde değerini yitirmesi süreci.

İtfa: Bir şirketten çıkan borç veya yükümlülüğün ödenmesi süreci.

İşletme Karı: Bir şirketin üretim ve satış faaliyetlerinden kalan gelirdir, genellikle amaçlanan iş operasyonlarından gelen gelirler ve bunlarla ilgili maliyetler çıkarıldıktan sonra kalan kısmı temsil eder.

Brüt Kar: Toplam satışların maliyetinden sonra kalan toplam gelirdir. Bu, bir şirketin hangi miktarda net satış geliri elde ettiğini gösterir.