FVÖK nedir? FVÖK hesaplama yöntemi ve formülü nedir?

Şirketlerin mali durumunu anlamak ve analiz etmek için kullanılan Finansal Verim Oranları Katsayısı (FVÖK) hesaplama yöntemini duydum ama tam olarak ne anlama geldiğini ve nasıl hesaplandığını bilmiyorum. FVÖK hesaplama yöntemi ve formülü hakkında bilgi verir misiniz? Hangi durumlarda ve nasıl kullanılır? Hangi değerlere bakarak hesaplama yapılır?

FVÖK Tanımı

Finansal Verim Oranları Katsayısı (FVÖK) genellikle şirketlerin mali performanslarını değerlendirirken kullanılır. Özellikle hisse analizi yaparken FVÖK oranı önemlidir. FVÖK hesaplamasında kullanılan temel nedir? FVÖK, bir şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karını temsil eder. Bu nedenle FVÖK, bir şirketin operasyonel verimliliğini değerlendirirken en önemli metriktir.

FVÖK Hesaplama Yöntemi ve Formülü

FVÖK hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

FVÖK = Net İşletme Geliri + Amortisman + Faiz Gideri

Bu formül, bir şirketin net gelirine amortisman ve faiz giderlerinin eklenmesiyla hesaplanır. Bu, bir şirketin operasyonel karlılığını gösterir, çünkü bu masraflar yatırılabilir varlıkları temsil eder ve bu nedenle operasyonel karlılık hesaplarken göz ardı edilir.

FVÖK Kullanım Şekli ve Hesaplama Değerleri

FVÖK hesaplaması, bir şirketin operasyonel karlılığını değerlendirmek ve farklı şirketler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır. Genellikle bir şirketin net işletme gelirine, amortisman ve faiz giderine bakılarak hesaplanır.

Ayrıca, FVÖK hesaplaması, bir şirketin gerçek finansal durumunu anlamak için kullanılır çünkü vergi, faiz ve amortisman gibi faktörler tarafından manipüle edilme ihtimali düşüktür. Bu faktörler genellikle bir şirketin operasyonel verimliliğini değerlendirirken göz ardı edilir.

TERİMLER:

Net İşletme Geliri: Bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelirin maliyetler ve işletme giderlerinden düşülmesiyle elde edilir.
Amortisman: İşletmelerin yıllık olarak belirli bir oranda kullanılan varlıkların değerini düşürme veya tüketme işlemi.
Faiz Gideri: İşletmelerin borçlarından dolayı ödedikleri faiz tutarı.