Hangileri borcu sona erdiren sebeplerdendir?

1- Hangileri borcu sona erdiren sebeplerdendir?

  1. ibra
  2. ifa
  3. ikrah
  4. zamanaşımı
  5. yenileme

2- Bir kimsenin mirasçılığı ile ilgili olarak nüfus kayıtları yeterli olmuyorsa mirasçılık belgesi sulh mahkemesi veya noter tarafından verilir.

3- Ahmet borçlarından dolayı evine icra gelmesini önlemek amacıyla evini komşusu Recep’e satmış gibi yapmıştır. Bu işlem hukuki açıdan nasıl bir işlemdir?

  • CEVAP:

4- Alıcı (A) ile satıcı (S) Ankara’da bir araya gelmiş ve o an Eskişehir’de bulunan safkan Arap atının satışı için anlaşmışlardır. Atı teslim yeri olarak kendileri bir yer belirlemediyse atın teslim yeri neresidir?

  • CEVAP: Teslim yeri belirtilmediği için bu durumda genellikle satışın gerçekleştiği yer atın teslim yeri olarak kabul edilir. Bu durumda atın teslim yeri Ankara’dır.

5- Mavi Tur’a çıkan gemide A’da yolcu olarak bulunmaktadır. Gemi batmış ancak A’nin cesedine ulaşılamamıştır. Bu durumda A’nın hukuki durumu hakkında bilgi veriniz.

  • Cevap: Bu hukuki durumda ölüm karinesi işlenmektedir.

1- Hangileri borcu sona erdiren sebeplerdendir?

İbra

İbra, borçlunun borcundan alacaklı tarafından vazgeçilmesidir ve borcu sona erdirir.

İfa

İfa, borcun gereği gibi ödenmesi veya yerine getirilmesi durumudur ve borcu sona erdirir.

İkrah

İkrah, zorlama anlamına gelir ve borç ilişkisinde geçerli bir sona erdirme sebebi değildir.

Zamanaşımı

Zamanaşımı, hukuki bir hak veya borcun belirli bir süre zarfında kullanılmaması durumunda hakkın veya borcun sona ermesidir ve borcu sona erdirir.

Yenileme

Yenileme, mevcut bir borcun yeniden yapılandırılmasıdır ve borcu sona erdirmez, sadece şartlarını değiştirir.

Sonuç:

İbra, ifa ve zamanaşımı borcu sona erdiren sebeplerdir.

TERİMLER:

Borç: Kişinin başka bir kişiye karşı yapmakla yükümlü olduğu fiili veya hukuki işlem.
Alacaklı: Borç ilişkisinde alacak hakkına sahip olan kişi.
Borcun sona ermesi: Borç ilişkisindeki yükümlülüğün tamamen bitmesi durumu.

2- Bir kimsenin mirasçılığı ile ilgili olarak nüfus kayıtları yeterli olmuyorsa mirasçılık belgesi sulh mahkemesi veya noter tarafından verilir.

Mirasçılık belgesi, bir kişinin miras bırakanın kanuni veya vasiyet mirasçısı olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Nüfus kayıtları bazen yeterli olmayabilir çünkü mirasçılık statüsü sadece soybağı ile değil, vasiyet, evlat edinme gibi durumlarla da ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda sulh mahkemesi veya noter tarafından verilen resmi bir belge gerekmektedir.

3- Ahmet borçlarından dolayı evine icra gelmesini önlemek amacıyla evini komşusu Recep’e satmış gibi yapmıştır. Bu işlem hukuki açıdan nasıl bir işlemdir?

Ahmet’in yaptığı işlem hileli devir olarak adlandırılır. Hileli devir, borçlunun mal varlığını, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini zorlaştırmak veya imkansız hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği bir işlemdir. Hukuki olarak bu tür işlemler geçersiz ve iptal edilebilir olarak kabul edilir.

4- Alıcı (A) ile satıcı (S) Ankara’da bir araya gelmiş ve o an Eskişehir’de bulunan safkan Arap atının satışı için anlaşmışlardır. Atı teslim yeri olarak kendileri bir yer belirlemediyse atın teslim yeri neresidir?

Eğer taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa, atın teslim yeri genellikle satışın gerçekleştiği yerdir. Bu durumda Ankara, atın teslim edileceği yer olarak kabul edilecektir.

5- Mavi Tur’a çıkan gemide A’da yolcu olarak bulunmaktadır. Gemi batmış ancak A’nin cesedine ulaşılamamıştır. Bu durumda A’nın hukuki durumu hakkında bilgi veriniz.

A’nın hukuki durumu için ölüm karinesi söz konusudur. Belli bir süre boyunca kişinin yaşadığına dair hiçbir delil olmaması ve bir felaket durumunda bulunması, ölümünün varsayılmasına yol açar. Bu süre, ülkenin yasalarına göre değişir ve bu sürenin sonunda A’nın öldüğüne dair karar verilebilir ve miras işlemleri başlatılabilir.

TERİMLER:

Hileli Devir: Alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini engellemek için borçlunun mallarını başkasına devretmesi.
Ölüm Karinesi: Bir kişinin uzun süre kayıp olması ve belirli bir tehlikeli durumda bulunmasından dolayı öldüğünün varsayılması.