Köklü sayılar soru

\frac{\sqrt[3]{16}\times \sqrt[4]{8}\times \sqrt[6]{32}}{\sqrt{2}}=

A)

\sqrt[4]{2^3}

B)

\sqrt[4]{2^4}

C)

\sqrt[4]{2^5}

D)

\sqrt[4]{2^6}

E)

4 \sqrt[12]{2^5}

Tabii, sorunu anladım. Bu matematiksel ifadeyi değerlendirelim:

\frac{\sqrt[3]{16}\times \sqrt[4]{8}\times \sqrt[6]{32}}{\sqrt{2}}

Bu ifadeyi parçalar halinde ele almamız gerekiyor. İlk olarak köklü ifadelerin üstlerine göre köklerini alalım:

\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{2^4}
\sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2^3}
\sqrt[6]{32} = \sqrt[6]{2^5}

Bu durumda ifademiz şu şekilde oluyor:

\frac{\sqrt[3]{2^4}\times \sqrt[4]{2^3}\times \sqrt[6]{2^5}}{\sqrt{2}}

Şimdi, aynı tabanlara sahip köklü ifadeleri çarparak birleştirelim:

\sqrt[3]{2^4}\times \sqrt[4]{2^3}\times \sqrt[6]{2^5} = 2^{\frac{4}{3}}\times 2^{\frac{3}{4}}\times 2^{\frac{5}{6}}

Üstlerin çarpımı, tabanların toplamı olduğundan:

2^{\frac{4}{3}}\times 2^{\frac{3}{4}}\times 2^{\frac{5}{6}} = 2^{\frac{4}{3} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6}} = 2^{\frac{8}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6}} = 2^{\frac{17}{6}}

Bu durumda ifademiz şu şekilde oluyor:

\frac{2^{\frac{17}{6}}}{\sqrt{2}}

Şimdi, kök ifadesini 2’nin üssü olarak yazalım:

\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}

Bu durumda ifademiz şu şekilde oluyor:

\frac{2^{\frac{17}{6}}}{2^{\frac{1}{2}}} = 2^{\frac{17}{6} - \frac{1}{2}} = 2^{\frac{17}{6} - \frac{3}{6}} = 2^{\frac{14}{6}} = 2^{\frac{7}{3}}

Sonuç olarak, verilen ifade şu şekilde yazılabilir:

\frac{\sqrt[3]{16}\times \sqrt[4]{8}\times \sqrt[6]{32}}{\sqrt{2}} = 2^{\frac{7}{3}}

Buna göre, doğru cevap E)

4 \sqrt[12]{2^5}

olacaktır.

TERİMLER:

  • Köklü ifade: Bir sayının karekökü, küpkökü gibi ifadeler.
  • Köklü ifadelerin üstü: Kökün içinde bulunan sayının üstü. Örneğin, köklü ifade içinde yer alan 16 sayısı için üst 3 olacaktır.