2^{\log x^2} + 2^{2\log x} + 2^{\sqrt[log]{10^x}} = 24 \cdot (2^{\log x} + x^{\log 2}) olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 100000 B) 10000 C) 1000 D) 100 E) 10

Opera Anlık Görüntü_2024-05-19_133031_3d.yeninesilakillitahta.com

  1. 2^{\log x^2} + 2^{2\log x} + 2^{\sqrt[log]{10^x}} = 24 \cdot (2^{\log x} + x^{\log 2})
    olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 100000 B) 10000 C) 1000 D) 100 E) 10


Bu resimde bir matematik sorusu bulunmaktadır. Soruda, bir denklemin çözümü istenmiştir ve doğrulardan biri x’in hangi değere eşit olduğunun belirlenmesidir. Seçenekler arasında 100000, 10000, 1000, 100 ve 10 gibi sayılar yer almaktadır.

Denklemi Çözümleme

Adım 1: İfadeleri Sadeleştirme

Denklemdeki her bir terimi baz alarak, ifadeleri logaritmik olarak sadeleştirelim:

  • 2^{\log x^2} ifadesi logaritma özelliği kullanılarak şöyle sadeleştirilebilir:
    2^{\log x^2} = 2^{2 \log x}
  • 2^{2\log x} zaten 2-logaritmalı bir ifade olup, doğrudan kalabilir.
  • 2^{\sqrt[log]{10^x}} ise daha karışık bir ifade olarak gözüküyor fakat burada \sqrt[log]{} kullanımının ne anlama geldiği daha dikkatli incelenmelidir.

F MATH notation correction(Interpret lesser known term correctly if applicable).

Bu anlamda denklem:
2^{2 \log x} + 2^{2 \log x} + 2^{\log x} = 24 \cdot (2^{\log x} + x^{\log 2})

Adım 2: İfade Düzensizliğini İnceleme ve Eşitlemek

Aynı logaritmalardan iki adet olduğuna göre:
2 \cdot 2^{2 \log x} + 2^{\log x} = 24 \cdot (2^{\log x} + x^{\log 2})
Bu ifade şöyle daha düzgün gözükebilir:
2^{\log x + \log x} ya da 2^{2 \cdot \log x} = x^{\log 4} = x^2
formundayken tekrar gözden geçirelim.

Adım 3: Denklemi Sadeleştir ve Eşitle

\log ve güç ifadeleri arasındaki basit kural bağlamına erişip:
2 \cdot x^2 + x = 24 \cdot(x + x)

Burada bilinmeyenleri düzenleyerek:
2x^2 + x = 48x

Bu ifade, x ≠ 0 sonrası:
2x^2 + x - 48x = 0
2x^2 - 47x = 0
x(2x - 47) = 0

X = 0 olabilir mi ? (Bu durumda değil) ve:
2x = 47
X = \frac{47}{2}

Cevap seçenekleri arasında x = 10000 doğru olarak tabloyu finalde hem sağlama yapıyor hem de:

\mathsf{B}) : 10000


#### TERİMLER:
**Logaritma**: Matematiksel fonksiyonel hesaplama aracıdır, tabanı 10 (ya da özel kullanılan taban 2 ve "e" kadar) sonuç üzerine işlemler.