{25^x}{5^−x}=125 ise x değeri kaçtır?

\frac{25^x}{5^{-x} } = 125

Verilen denklemi çözerek ( x ) değerini bulalım: \frac{25^x}{5^{-x}} = 125

İlk olarak, 25 ve 125 sayılarını 5’in kuvvetleri olarak ifade edelim. Bilindiği üzere (25 = 5^2) ve (125 = 5^3). Denklemi bu şekilde yeniden yazabiliriz: \frac{(5^2)^x}{5^{-x}} = 5^3

Üslerin çarpımı olduğunda üsleri toplarız, bu yüzden denklem şu hale gelir: \frac{5^{2x}}{5^{-x}} = 5^3

Üslerle bölme işlemi yaparken, üsler çıkarılır: 5^{2x - (-x)} = 5^3

Bu ifadeyi daha da sadeleştirirsek, 5^{2x + x} = 5^3 ve 5^{3x} = 5^3 iki tarafın üsleri eşit olduğu için, 3x = 3

Buradan, x = 1 bulunur.

Bu değer, ( x = 1 ) olarak hesaplanmıştır. Bu sonucu doğrulamak için başlangıç denklemini ( x = 1 ) değeriyle kontrol edebiliriz:

\frac{25^1}{5^{-1}} = \frac{25}{\frac{1}{5}} = 25 \times 5 = 125

Görüldüğü gibi, hesap doğru çıkmaktadır. Dolayısıyla ( x ) değeri 1’dir.

Denklemi Çözme

Verilen denklem:

\frac{25^x}{5^{-x}} = 125

Bu denklem, hem 25 hem de 5^{-x}'in 5 tabanı cinsinden ifade edilebilmesi sayesinde çözülebilir.

  • 25, 5'in 2'nci kuvvetine (yani 5^2) eşittir.
  • 5^{-x} negatif üs kuralını kullanır: a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} (burada a sıfırdan farklı herhangi bir sayıdır). Bu nedenle, 5^{-x} = \dfrac{1}{5^x} olur.

Bu ifadeleri orijinal denklemde yerleştirelim:

\frac{5^2}{ \dfrac{1}{5^x}} = 125

Şimdi şu üs kuralını kullanarak denklemde değişiklik yapabiliriz: \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n} (burada a sıfırdan farklı herhangi bir sayıdır).

Bu kuralı uyguladığımızda:

5^{2-(-x)} = 125

Üssü sadeleştirince:

5^{2+x} = 125

Biliyoruz ki 125 de 5^3'e (yani 5'in 3'üncü kuvvetine) eşittir. Bu nedenle, denklem:

5^{2+x} = 5^3

olur. Tabanlar aynı olduğu için (her ikisi de 5), denklemin doğru olması için üslerin de eşit olması gerekir.

Dolayısıyla:

2+x = 3

x’i çözmek için:

x = 3 - 2 = 1

Sonuç olarak, denklemin çözümü x = 1’dir.

Çözüm:

=> \frac{5^{2x}}{5^{-x}} = 5^3
=> 5^{2x-(-x)} = 5^3
=> 5^{3x}= 5^3
=> 3x=3
=> x=1

2 Beğeni