Yukarıdaki ifade hangi seçenekte ifade edilmiştir?

\frac{1}{7}.\frac{1}{7}.\frac{1}{7}.\frac{1}{7}.\frac{1}{7}

Soru: Yukarıdaki işlem aşağıdakilerden hangisindeki gibi ifade edilebilir?

A)

7^{-5}

B)

7^{5}

C)

\left(\frac{1}{7}\right)^{-5}

D)

5^{-7}

Yukarıdaki işlem A) 7^{-5} seçeneğinde ifade edilmiştir.

Bunun nedeni, tanımladığımız gibi, bir sayının kuvvetini almak sayının kendisiyle belirli bir sayıda çarpılması anlamına gelir. Örneğin, 7^5=77777. Ancak bizim soruda 1/71/71/71/71/7 şeklinde bir durum var, bu durumda ise aradığımız ifade 7’nin -5. kuvveti olacaktır. Çünkü bir sayının negatif kuvveti, o sayının kuvvetinin tersini ifade eder. Yani, 7^{-5} = 1/(7^5) olacaktır ki bu da sorudaki ifadeyi karşılar.