Sayıların bir düzen içinde yerleştirildiği bir mantık/bulmaca sorusu. Soruda belirtilen "?" işaretinin yerine hangi sayının geleceğini bulabilir misiniz?

Qanunauyğunluğu müəyyənləşdirərək “?” əvəzinə uyğun olan variantı müəyyən edin.

16 14 12 10 8 6
13 11 9 7 5
10 8 ? 4
7 5 3
4 2
1

Resimde, sayıların bir düzen içinde yerleştirildiği bir mantık/bulmaca sorusu yer alıyor. Soruda belirtilen “?” işaretinin yerine hangi sayının geleceğini bulmamız isteniyor. Bu sayı dizisi bir örüntü takip ediyor görünüyor ve “?” işaretinin yerine uygun sayısal değeri tespit etmemiz gerekiyor.

Sorunun Çözümü

Verilen Diziyi İnceleme

Öncelikle, dizide verilen tüm sayıları dikkatlice incelemeliyiz:

16 14 12 10 8 6
13 11 9 7 5
10 8 ? 4
7 5 3
4 2
1

Bu diziyi satır satır incelersek, her satırda belirli bir kural veya örüntü olup olmadığını tespit etmemiz gerekecek.

İlk Satırdaki Diziyi İnceleme

İlk satırdaki sayı dizisi:

16 14 12 10 8 6

Bu diziyi incelediğimizde, sayıların iki azalacak şekilde sıralandığını görebiliriz:
[ 16-2 = 14 ]
[ 14-2 = 12 ]
[ 12-2 = 10 ]
[ 10-2 = 8 ]
[ 8-2 = 6 ]

İkinci Satırdaki Diziyi İnceleme

İkinci satırdaki sayı dizisi:

13 11 9 7 5

Bu diziyi incelediğimizde de sayıların iki azalacak şekilde sıralandığını görebiliriz:
[ 13-2 = 11 ]
[ 11-2 = 9 ]
[ 9-2 = 7 ]
[ 7-2 = 5 ]

Üçüncü Satırdaki Diziyi İnceleme

Üçüncü satırdaki sayı dizisi:

10 8 ? 4

Bu diziyi incelediğimizde, üçüncü sayının ne olduğunu tespit etmemiz gerekecek. Buradaki sayılar arasında belirli bir azalış düzeni olup olmadığını kontrol edelim.

10’dan 8’e iki azalıyor:
[ 10-2 = 8 ]
Şimdi üçüncü sayıyı bulalım. 8’den sonra iki azaldığında 6’ya ulaşırız:
[ 8-2 = 6 ]

Sonunda bu dizideki yerleştirilebilecek sayı 6’dır:
[ 10, 8, 6, 4 ]

Diğer Satırları İnceleme

Dördüncü satır:

7 5 3

Burada da sayıların iki azalacak şekilde gidildiğini görmekteyiz:
[ 7-2 = 5 ]
[ 5-2 = 3 ]

Beşinci satır:

4 2

Bu satırda da benzeri bir düzen var:
[ 4-2 = 2 ]

Altıncı satırda tek sayının 1 olduğunu görüyoruz.

Sonuç

Verilen sayılar arasındaki örüntü ve sayıların her satırda belirli bir düzenle azaldığını göz önünde bulundurarak, “?” işaretinin yerine hangi sayının gelmesi gerektiğini tespit ettik.

10 8 6 4

Buradan hareketle, “?” işaretinin yerine 6 sayısı yerleştirilecektir.

TERİMLER:

Örüntü (Pattern): Belirli bir düzen ile devam eden sayı dizisi ya da benzeri yapılar.

6 olması kuvvetle muhtemel :slight_smile: Çapraz olarak bakarsanız aşağıdan sola yukarı doğru 3’erli artıyor. Aşağıdan sağa yukarı doğru baktığınızda sırayla gidiyor.