Aynı harflerin aynı, farklı harflerinse farklı rakamlara uygun olduğunu bilerek, A harfinin yerine yazılmalı rakam hangisidir?


Aynı harflerin aynı, farklı harflerinse farklı rakamlara uygun olduğunu bilerek, A harfinin yerine yazılmalı rakam hangisidir?


Eyni harfların eyni, fərqli harfların isə fərqli rəqəmlərə uyğun olduğunu bilərək A hərfinin yerinə yazılmalı rəqəmi tapın.

A B C
B C
x ----- ----- ----- -----
* * * *
A B C
+ ----- ----- ----- -----
11 3 9 6

Qüvvət şəklində verilmiş 142^4 ədədinin adı yazılışının sonuncu rəqəmini tapın.

Resimler, bir dizi matematik probleminin görüntüsünü içerir. İlk problem, bir matematik denkleminin doğru sonucunu bulmayı gerektirir. İkinci problemde, harflerin sayılarla eşleştirildiği şifreli bir matematiksel çarpma işlemi verilmiştir ve A harfinin yerine hangi sayının gelmesi gerektiği sorulmaktadır. Üçüncü problem ise bir sayının kuvvetinin son rakamını bulmayı gerektirir. Tüm bunlar bir bilgisayar ekranında matematik soruları web sitesi üzerinde gösterilirken fotoğraflanmıştır.

1 Beğeni

İşlemden B’nin 1 olduğunu anlamak zor değil. C harfinin de 4 olduğunu buldum. C’yi nasıl buldum derseniz; çarpma işleminde en sağda CxC sonucunda alt tarafta 6 sonucunu gördüm. Birbirinin aynısı olduğu için sırayla birbiriyle çarpıldığında sonunda 6 sayısını elde edebileceğimiz işlemi buluyoruz. Bu da 4x4= 16 sonucudur. Şimdi bu iki harfi bulduğumuza göre yerlerine koyarak işlemi bir de öyle yapalım.

B = 1
C = 4

A 1 4
1 4
x ----- ----- ----- -----
(Ax4) 5 6
(Ax1) 1 4
+ ----- ----- ----- -----
11 3 9 6

Yukarıdaki hesaptan da göreceğiniz gibi, basit birkaç varsayımla A’nın değerini bulmak zor olmayacaktır. Ax4 işlemine +1 yaptığımızda, alt kısımda 3 görüyoruz. Şimdi burada A ve 4 çarpımına +1 yaptığımızda sonuç 3 olan bir işlem gerekli. Bu işlem soldaki 11 sayısını da desteklemeli. Ben A=8 buldum. 32+1 = 33. 33’ün 3’ünü yazıp, kalan 3’ü sol tarafa verdigimizde (8x1)+3 =11

A=8 oluyor.