Erkan'ın kütlesi kaç kilogramdır?

DÖRT İŞLEM İÇEREN PROBLEMLER

Soru 1: Erkan’ın kütlesi, oğlunun kütlesinin 3 katına eşittir. Her ikisi birlikte toplam 100 kg gelmektedir. Dolayısıyla, Erkan’ın kütlesi kaç kilogramdır?

Seçenekler:

A) 25kg

B) 45kg

C) 50kg

D) 75kg

Soru Çözümü

Problemi çözmek için öncelikle oğlunun ve Erkan’ın ağırlıklarını belirleyecek birer denklem oluşturalım.

Denklemlerin oluşturulması

  1. Verilen bilgiye göre, Erkan’ın kütlesi, oğlunun kütlesinin üç katıdır. Bu durumu şu şekilde ifade edebiliriz; E = 3O (E: Erkan’ın kütlesi, O: Oğlunun kütlesi)
  2. Ayrıca, Erkan ve oğlu birlikte toplam 100kg geldiğine göre bu durumu da E + O = 100kg şeklinde ifade edebiliriz.

Bu iki denklemleri kullanarak Erkan’ın kütlesini bulabiliriz.

Denklemlerin çözülmesi

Denklemlerin çözümüne başlamadan önce, ilk denklemden yola çıkarak ‘E’ yerine ‘3O’ ifadesini koyalım. Yani, 3O + O = 100kg denklemini elde ederiz.
Buradan da toplam 4O = 100kg olduğunu çıkarabiliriz. Bu denklemin çözümü için tüm ifadeyi 4’e bölelim (4O = 100kg / 4). Bu durumda, oğul 25kg gelmektedir.

Son olarak Erkan’ın kütlesini bulmak için ilk denkleme geri dönelim ve O’nun yerine 25kg değerini yerleştirelim. Yani, denklemimiz E = 3O => E = 3 * 25kg dönüşür. Bu durumda, Erkan’ın kütlesi 75kg olur.

Öyleyse, soruda istenildiği üzere Erkan’ın kütlesi 75kg’dır. Doğru cevap D) 75kg.

TERİMLER:

Denklem: Bilinmeyenli bir matematiksel ifade. Bizi bilinmeyen bir veya daha fazla sayıya götüren bir eşitlikle ifade edilir.