Brüt Kâr Marjı %4 olan bir işletmede satınalma ilişkili yapılan 1 TL tasarrufa karşılık aynı etki için satışları kaç TL artırmak gereklidir?

Brüt Kâr Marjı %4 olan bir işletmede satınalma ilişkili yapılan 1 TL tasarrufa karşılık aynı etki için satışları kaç TL artırmak gereklidir ?

A. 0,25
B. 0,20
C. 2,5
D. 20
E. 25

Bu resim, bir finansal hesaplama sorusunu içeren bir sınav sorusu ile ilgilidir. Soruda, brüt kâr marjı %4 olan bir işletmede yapılan 1 TL tasarrufa karşılık aynı etkiyi yaratmak için satışların ne kadar artırılması gerektiği sorulmaktadır. Cevap şıkları ise farklı TL miktarlarını içermektedir.

Doğru cevap E. 25’tir. İşte çözüm yolu:

Brüt Kar Marjı: Satışlardan elde edilen hasılat ile satılan ürünlerin maliyeti arasındaki farkın satışlara oranıdır.

  • Formül: (Satışlar - Satışların Maliyeti) / Satışlar = Brüt Kar Marjı

Bu durumda, brüt kar marjı %4 ise, her 100 TL’lik satıştan 4 TL kar elde ediliyor demektir.

Satınalma İlişkili Tasarruf: Satınalma süreçlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde ürünlerin maliyetinde düşüş sağlanmasıdır.

Eğer 1 TL’lik bir satınalma tasarrufu yapılırsa, bu doğrudan karı 1 TL artırır. Aynı etkiyi satışları artırarak elde etmek için, satışlardan 4 TL kar elde edilmesi gerektiğini biliyoruz.

  • Hesaplama: 1 TL (istenilen kar artışı) / 0.04 (brüt kar marjı) = 25 TL

Dolayısıyla, 1 TL’lik satınalma tasarrufunun etkisini yaratmak için satışları 25 TL artırmak gerekir.

Bir işletmede brüt kâr marjı %4 (0,04) ise, bu demektir ki her 1 TL’lik satıştan işletme 0,04 TL kâr elde etmektedir.

Birim kâr = Satış * Brüt Kâr Marjı

Satışlar x TL artırıldığında elde edilen brüt kâr = x * 0,04 TL

Bu brüt kârın, satın alma ilişkili yapılan 1 TL tasarrufa eşit olması gerekmektedir. Dolayısıyla:

x * 0,04 = 1 TL

x = 1 TL / 0,04

x = 25 TL

Dolayısıyla, satın alma ilişkili yapılan 1 TL tasarrufun aynı etkiyi sağlaması için satışları 25 TL artırmak gereklidir.

Doğru cevap: E. 25