Toplumdaki teknolojik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi nedir?

Teknolojik gelişmeler, bireylerin hayatlarını nasıl etkilemektedir? Günümüz teknolojisi insanların iletişim şekillerini nasıl değiştirdi? Sosyal medya kullanımı bireylerin toplumsal ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Teknolojinin yaygınlaşması insanların günlük yaşamlarını nasıl değiştirmiştir? Toplumsal olarak daha bağlantılı olmanın sorumlulukları nelerdir?