Komşuluk ilişkileri nasıl değişti?

Teknoloji ve modernleşme ile birlikte komşuluk ilişkileri belirgin bir şekilde değişmiştir. Eskiden birbirleri ile yakın temasta olan komşular, teknolojinin gelişmesi ve hayatın hızlanması ile birlikte artık birbirlerinden oldukça uzaklaşmış durumdalar. Komşuluk ilişkilerinin bu değişiminin nedenleri nelerdir? Modern dünya neden komşuluk ilişkilerini etkiliyor ve bu konudaki değişimler toplumsal yapıya nasıl yansıyor? Ayrıca komşuluk ilişkilerinin bu şekilde evrilmesi toplumda hangi sosyal sonuçlara yol açıyor?