Geleneksel medyanın toplumdaki etkinliğini dijital medya lehine azaltan faktörler nelerdir?

Geleneksel medya önceden toplumun en önemli bilgi ve haber kaynaklarından biriydi. Ancak bugün, insanlar daha fazla zamanını dijital platformlarda geçiriyor ve oradan bilgi alıyor. Bu değişimde hangi faktörler rol oynadı? Teknolojinin gelişmesinin mi, yoksa dijital medyanın kullanıcıların kişisel ilgi alanlarına daha özgü bilgi sunma potansiyeli mi daha etkili oldu? Ayrıca, bu durumun toplum üzerindeki etkileri nelerdir, bilgiye ulaşma şekli ve buna dayanan konuşma biçimleri nasıl değişti?

1 Beğeni