Gençler arasında sosyal medya kullanımının artması sosyal ilişkileri nasıl etkiliyor?

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi son yıllarda birçok araştırmacı ve eğitimcinin ilgisini çekmektedir. Bu çalışmalarda gençlerin sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıkları ve bu kullanımın hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğu vurgulanmaktadır. Fakat sosyal medya kullanımının gençler arasındaki sosyal ilişkileri ve etkileşimleri ne şekilde etkiliyor? Bu durumun gençlerin duygusal ve davranışsal gelişimlerini ne şekilde etkilediğini ne kadar anlıyoruz? Bununla beraber, gençler arasında sosyal medya kullanımının yoğunlaşmasının topluluk duygusu, sosyal bağlar ve duygusal bağlantılar üzerindeki etkisi nasıldır?