Yüz yüze iletişimin azalması, dijital iletişimin artması insan ilişkilerini nasıl değiştirdi?

Teknoloji ilerledikçe, geleneksel yüz yüze iletişim biçimlerinin yerini daha çok online ve dijital iletişim platformları alıyor. Peki bu durum insan ilişkilerini nasıl değiştirdi? İlişkilerimizdeki değişiklikler sadece iletişim şekli ile sınırlı mıdır yoksa iletişim içeriklerimizi, duygusal bağlantılarımızı ve sosyal becerilerimizi de etkilemekte midir? Bu değişim insan psikolojisi üzerinde ne tür etkiler yaratmaktadır? Dijital iletişim ve sosyal medya kullanımının, bireylerin sosyal hayatları, kişiler arası ilişkileri ve insan doğasını anlama şeklimiz üzerindeki etkileri nelerdir?