Sosyal Ağların Toplum Üzerindeki Etkisi Nedir?

Günümüzde sosyal medya ve dijital platformlar, insanların iletişim kurma ve bilgi paylaşma şeklini büyük ölçüde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, insanların hayatlarının her alanında var olurken, bunun toplum üzerinde ne tür etkileri olduğunu merak ediyoruz. Sosyal ağların kullanımı yeni bir sosyal norm oluştururken, insanların sosyal ağlarda geçirdikleri zaman ve etkileşimlerinin toplumdaki davranışları, algıları ve normları nasıl etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca, bu sosyal ağların sosyal hareketler, politika ve genel toplumsal değişim üzerindeki rolü nelerdir?