Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi nedir?

Kitle iletişim araçlarından televizyon, radyo, internet, gazete gibi medyanın toplumsal algılar, değerler ve davranışlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu inceleyin. Bu araçların toplumun bilgi edinme, fikir oluşturma ve bu fikirlerini paylaşma süreçlerini nasıl şekillendirdiğini ve toplum üzerinde hangi pozitif veya negatif etkileri olduğunu tartışın.