İnternetin Toplumsal İlişkiler Üzerindeki Etkisi Nedir?

İnternet ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması, kişilerin birbirleriyle iletişim kurma şeklini etkilediği gibi toplumsal ilişkileri de ciddi anlamda dönüştürmüştür. Bu bağlamda; internetin ve sosyal medyanın toplumsal ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğu, toplum yapısını ve sosyal dinamikleri nasıl değiştirdiği merak konusu olmuştur. Tüm bu değişimler, toplumun hangi yönlerini etkilemiştir ve insanların sosyal çevreleri ve sosyal tecrübeleri üzerinde ne gibi değişiklikler yaratmıştır? İnternetin bu etkileri neler olabilir ve hangi toplumsal ve bireysel dinamikleri etkilemiştir?