Türkiye'nin toplumsal yapısında meydana gelen gelişmeler nelerdir?

Son yıllarda Türkiye’nin toplumsal yapısında ne gibi değişimler yaşanmaktadır? Bu değişimler hangi alanlarda etkili olmuştur ve ne tür etkiler yaratmıştır?