Sinemada toplam kaç bilet satıldı? A, B ve C filmleri için bilet sayıları nedir?

17:44 Bizz!

SENARYO 1
MR.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini halirler.

TETİ MİLLE
Kazanım: M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

Grafik: Satışa Çıkarılan

Bilet Sayılarının Dağılımı

  1. Bir sinema salonunda A, B ve C filmleri için satışa çıkarılan bilet sayılarının dağılımı daire grafiğinde, bu biletlerin yüzde kaçının satıldığı ise sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Grafik: Biletlerin Satılma Yüzdesi Yüzde (%)

Yüzde %
A %70
B %60
C %90

Bu sinemada satılmayan toplam bilet sayısı 30 olduğuna göre A, B ve C filmleri için satışa çıkarılan bilet sayılarını bulunuz.

Kafadan bi hesap yapım dedim %80 bilet satılmamış oluyor o zaman. Her film için 1/3 bilet ayırtılmış, yani aynı sayıda bilet bulunuyor (çemberdeki paydaların acısı 120 derece olduğuna göre diğerleride aynı değerdedir, çünkü çemberin iç açılarının toplamı 360 dır.). Satılmayan biletlerin yüzdelerini topladığımızda %80 ediyor. Buda biletlerin %20 sinin satıldığı anlamına geliyor. Bize sayılmayan bilet sayısının 30 olduğu söylendiğine göre %80 = 30 tane bilet ediyor. Burdan sonra yapacağımız işlem %80 = 30 bilet ediyorsa, %20 kaç bilet eder onu bulmak.

Şimdi %20’nin miktarını bulmak için bu oranı %20 ile çarpalım:
(%20 / 100) * 30 = 0.2 * 30 = 6

Sonuç olarak, %20, 6 bilet eder. Yani satılan bilet sayısı 6 'dır. Kabaca hesaplarsak;
Satılmayan bilet sayısı: 30 tane,
Satılan bilet sayısı: 6 tane,

Satılan ve satılmayan bilet sayısı toplamı: 30+6=36

Önceki grafikte satışa çıkarılan bilet sayılarının eşit olduğunu bulmuştuk (çemberdeki paydaların acısı 120 derece olduğuna göre diğerleride aynı değerdedir, çünkü çemberin iç açılarının toplamı 360 'dır.) Bulduğumuz 36 sayısını 3 'e böldüğümüzde her film için satışa çıkarılan bilet sayısınıda bulabiliriz. Yani her film için 12 bilet satışa çıkarılmıştır.

Not: Arkadaşlar düz mantık ilerledim. Umarım çok alakasız bir çözüm olmamıştır:)