Hangi işlemin sonucu tam sayıdır?

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tam sayıdır ?
A)

24.1\frac{2}{9}

B)

12.2\frac{1}{3}

C)

6.\frac{7}{8}

D)

3.1\frac{1}{6}

Cevap: A)
24.1\frac{2}{9}

Açıklama:
Diğer seçenekler ondalık kesirlerdir, yani ondalık kısmı olan kesirlere denir. Bu kesirlerin sonuçları genellikle tam sayı değildir.

Ancak, A seçeneğindeki 24.1\frac{2}{9}, bir tam sayıya bölünerek yazılmış bir ondalık kesirdir. Bu durumda, 24 \times 9 + 2 = 218 tam sayısını elde ederiz. Bu nedenle, A seçeneğinin sonucu tam sayıdır.