Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri tamamlandığında ulaşılan sayı nedir?

Bir sayının üzerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri uygulandığında ulaşılan sayıya ne denir?

Bu sorunun cevabı sonuç ya da değerdir.

Matematiksel İşlemler: Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme

Toplama

Bir sayının üzerine toplama işlemi uygulandığında, bu işlemin sonunda elde edilen sayıya toplam denir.

Çıkarma

Bir sayının üzerine çıkarma işlemi uygulandığında, bu işlemin sonunda elde edilen sayıya fark denir.

Çarpma

Bir sayının üzerine çarpma işlemi uygulandığında, bu işlemin sonunda elde edilen sayıya çarpım denir.

Bölme

Bir sayının üzerine bölme işlemi uygulandığında, bu işlemin sonunda elde edilen sayıya bölüm denir.

Matematiksel İşlemler sonucunda ulaşılan değerin adı

İstisnasız her seferinde, bu işlemler sonucunda ulaşılan sayı hangi işlemle elde edilmiş olursa olsun genel olarak sonuç yada değer denir. Matematikte, bir işlemi tamamladıktan sonra elde edilen sayıyı belirtmek için bu terimler kullanılır.

TERİMLER:

Sonuç: Bir sayısal işlem sonucunda elde edilmiş değeri ifade eden genel terim.

Değer: Bir ifadenin, işlemin veya değişkenin sayısal karşılığını ifade eden genel terim.

Toplam: Bir toplama işlemi sonucunda elde edilen değer.

Fark: Bir çıkarma işlemi sonucunda elde edilen değer.

Çarpım: Bir çarpma işlemi sonucunda elde edilen değer.

Bölüm: Bir bölme işlemi sonucunda elde edilen değer.